SpäťÚvod › Provízia

Provízne podmienky sprostredkovania kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností

Cena nehnuteľností tak, ako je uvedená v ponuke našej realitnej kancelárie pri konkrétnej nehnuteľnosti je cenou určenou vlastníkom nehnuteľnosti, prípadne jeho splnomocneným zástupcom. Táto cena zahŕňa odmenu (províziu) kancelárie za sprostredkovateľskú činnosť a je určená percentuálnou sadzbou odvodenou z kúpnej ceny nehnuteľnosti. Táto sadzba v súčasnosti predstavuje cca 3 % z kúpnej ceny s tým, že konkrétna sadzba je závislá od výšky kúpnej ceny. Výšku provízie je možné určiť aj po vzájomnej dohode našej kancelárie s klientom.

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností predstavuje sumu zodpovedajúcu jednomesačnému nájomnému.

D Ô L E Ž I T É :

PROVÍZIA ZAHŔŇA:

  • sprostredkovanie kompletného právneho servisu
  • príprava všetkých typov zmlúv súvisiacich s prevodom nehnuteľností (rezervačná zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, kúpna zmluva, zmluva o prevode členských práv, návrh na vklad vlastníckeho práva)
  • vybratie listu vlastníctva a kópie z katastrálnej mapy, pre právne účely, z katastra nehnuteľností, ak je to potrebné
  • overenie podpisov u notára
  • preplatenie kolkov pri štandartnom podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva
  • podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva a záložného práva na požiadanie klienta

Ak kúpa nehnuteľnosti má byť financovaná z prostriedkov hypotekárneho resp. iného vhodného úveru, poskytneme, v prípade záujmu klienta súčinnosť pri výbere vhodnej finančnej inštitúcie, ako aj pri realizácii úkonov súvisiacich s vybavením vybraného typu úveru (napr. sprostredkujeme vypracovanie znaleckého posudku).

D Ô L E Ž I T É :

Pri podpise rezervačnej zmluvy, prípadne pri podpise zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je záujemca povinný zaplatiť zálohu v dohodnutej výške, a to v hotovosti do pokladne, alebo prevodom, prípadne vkladom na účet našej kancelárie označený pri podpise spomínaných zmlúv. V prípade platby zálohy v hotovosti obdrží platiteľ účtovný doklad.

Vyberte si nehnuteľnosť

Balkón    
do m2
do
Realitná únia Slovenskej republiky

Realitná únia Slovenskej republiky

Spoločnosť OPEN real, s.r.o., je členom Realitnej únie Slovenskej republiky, čo zaručuje korektné a seriózne jednanie v súlade s realitným kódexom.